Ofisni boshqarish

Ofisni boshqarish - 1 | Workly

Muntazam kechikishlar va ishga kelmaslik holatlari qanday qilib foydangizni pasaytiradi

Intizomning buzilishi – xodimlarni boshqarishdagi dolzarb muammolardan biri. Agar davomatni o‘z vaqtida nazorat ostiga olmasa, ishga kelmaslik holatlari, kechikishlar va ishdan erta ketib qolishlar muntazam bo‘lib qoladi. Bu esa, o‘z navbatida, quyidagi muammolarga olib keladi:

  • Bo‘lim yoki butun jamoaning umumiy samaradorligi pasayadi.
  • Ish sifati pasayadi va qo‘yilgan vazifalarni bajarish muddati oshadi.
  • Ishlanmagan ish soatlari uchun haq to‘lanadi, buning natijasida Mehnatga haq to‘lash fondi oshadi.
  • Shuningdek muddatlar buzilishi va qoniqarsiz servis/xizmatlar sifati sababli tashkilotingizning obro‘siga putur yetadi.

Control office staff time with minimal investment

Workly TimePad

Connect a regular iPad or Android tablet with Workly TimePad app to identify office employees and record the time of arrival and departure.

Working time management

Track delays, early departures from the office and absences in real time.

Work Schedule

Set a work schedule for each employee and record all cases of breach of discipline.

Payroll Calculations

Generate payroll time sheets based on the actual time worked.

Ofisni boshqarish - 2 | Workly

Get rid of office attendance and discipline headaches

Workly effectively solves the challenges office managers face.

  • Control lateness, absenteeism and early departures from work.
  • Promptly react to deviations and cases of discipline violations.
  • Eliminate routine and errors in drafting and adjusting work schedules.
  • Save on your payroll. Pay only for time actually worked.
  • Analyze reports for each employee.

A wide range of tools for office workflow management.

Actual accounting. Work schedules. Time Sheeting.

Ofisni boshqarish - 3 | Workly

Mijozlar

Perfect Consulting Group - 2| Workly

Perfect Consulting Group