Riteylni boshqarish

Riteylni boshqarish - 1 | Workly

Tushum miqdori bevosita riteyl xodimlarini samarali boshqarishga bog‘liq

O‘rtacha chek, xaridlar chastotasi va sodiqlik xizmat sifati va xizmat ko‘rsatish darajasi bilan belgilanadi. Shuning uchun chakana savdoda quyidagi holatlardan qochish kerak:

  • Smenada mijozlarga tovarlarni tushunishga yordam beradigan xodimlarning yo‘qligi yoki sonining yetarli emasligi.
  • Xaridorlarga uzoq vaqt xizmat ko‘rsatadigan kassirlarning yo‘qligi yoki kam sonliligi (va shu bilan ularning noroziligiga sabab bo‘ladi).
  • Ish smenalari, dam olish vaqti, kasallik ta’tillari va xodimlarning ta’tillari uchun uzoq muddatli tasdiqlash jarayoni - natijada esa hafta va oyning turli kunlari uchun optimal ish smenasining bo‘lmasligi.
  • Muntazam kechikishlar va xizmat ko‘rsatish xodimlarining erta ketishi, bu xizmat ko‘rsatishning umumiy sifatini pasaytiradi.

Chakana savdo xodimlarining vaqtini boshqarish samaradorligini oshiring

Workly funktsionalligi oziq-ovqat chakana savdosida xodimlarni boshqarishning dolzarb vazifalarini hal qiladi.

  • Barcha toifadagi ish vaqtini boshqarish (ichki xodimlar, autsors, merchandayzerlar)
  • Real vaqt rejimida xodimlarning smenalarga chiqishini nazorat qilish
  • Do‘kon yuklanishiga qarab ish jadvalini belgilash
  • Mehnatga haq to‘lash fondini optimallashtirishga - haqiqiy ishlagan soatlar asosida ish haqi to‘lash orqali erishiladi
  • Tovar aylanmasining o‘sishi - riteylda kadrlar bilan bog‘liq jarayonlarni optimallashtirish orqali erishiladi
Riteylni boshqarish - 2 | Workly

Riteyl xodimlarini boshqarish uchun yechimlar

Actual accounting

The system records the exact staff clock-in and clock-out times.

Work schedule planning

Allocate employees and prepare a work schedule for the required period of time.

Timekeeping accounting and attendance monitoring

Workly automatically generates wage bills based on attendance data (clock-in and clock-out)