Ishlab chiqarishni boshqarish

Ishlab chiqarishni boshqarish - 1 | Workly

Ish normalariga amal qilish va zamonaviy ishlab chiqarishning boshqa muammolari.

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarining samaradorligi bevosita xodimlarni samarali boshqarishga bog‘liq. Quyida dolzarb muammolarning ayrimlarini keltiramiz:

 • Xodimlarning ishga kelmaslik holatlari va kechikishlari hamda smenada ish resurslarining yetishmovchiligi hisobiga uskunalarning asossiz to‘xtab turishi.
 • Xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar tomonidan intizomning buzilishi va ish smenasini noto‘g‘ri rejalashtirish hisobiga uskunalarning qayta sozlanishi.
 • Har bir ish smenasini tahlil qilishning va ish jadvalini keyingi optimizatsiya qilish ishlarining qiyinligi.

Ishlab chiqarishda xodimlarni fakt bo‘yicha qayd qilish, tabelni shakllantirish, tahlil qilish va rejalashtirish

Workly ishlab chiqarish obyektlarida xodimlarning o‘zaro munosabatlarini yaxshilaydi va bir xil mayda vazifalar yechimini avtomatlashtiradi.

 • Xodimlarning kelish va ketish vaqti qayd etiladi.
 • ERP-tizimlar (1C/SAP) bilan o‘zaro ma’lumotlar almashinuvi, bu tabel bo‘yicha qayd qilishni soddalashtiradi
 • Har bir xodim bo‘yicha hisobotlarni avtomat tarzda shakllantiradi
 • Workly xodimlarning tarixini tahlil qiladi va optimal ish jadvallarini tavsiya etadi.
 • Ishni o‘tkazib yuborishlar, ishga kelmaslik holatlari, ishdan erta ketishlarni nazorat qilish hisobiga mehnatga haq to‘lash fondini kamaytiradi.
Ishlab chiqarishni boshqarish - 2 | Workly

Automate your workforce management processes

Working time management

Monitor the violation of the work schedule in real time.

Working schedule

Optimal staff composition under production needs.

Payroll Calculations

Automatic tabling helps to avoid payroll errors and saves time.

Ishlab chiqarishni boshqarish - 3 | Workly

Workly can exchange data with other systems at the place of production

Improve the level of information and asset protection at the place of production.

 • Set access levels to different premises
 • Connect biometrics to recognize employees by photo from a tablet camera connected to Workly Timepad, or from peripheral equipment
 • Integration with Remote Access Control Systems (RACS)
 • Automatic notifications when attempting to enter a production facility without authorization

Mijozlar

Global Textile Solutions - 4| Workly

Global Textile Solutions